Een Pomp is een belangrijk onderdeel van vrijwel iedere installatie en u wilt dat deze 24/7 beschikbaar is en zonder storingen functioneert. Pompen zijn echter onderhevig aan slijtage en moeten soms vloeistoffen verpompen waar ze niet voor ontwikkeld zijn. Om de toestand van de pomp te weten te komen, en daarmee de bedrijfszekerheid te verhogen, is een regelmatige inspectie geen overbodige luxe maar een must voor een lange levensduur en goed functioneren.
   
centrifugaalpomp inspectie

Er zijn diverse mogelijkheden om droog opgestelde pomp en de aandrijvingen te beoordelen. Naast natuurlijk een visuele controle en controle op de algemene werking kan een trillingsmeting uitgevoerd worden, ook de uitlijning tussen pomp en aandrijving is een punt van aandacht. Tevens kunnen we met een warmtebeeld camera signaleren of lagers de juiste temperatuur hebben. 

Ook pompgemalen, die hoofdzakelijk als rioolgemaal hun werk doen, moeten altijd beschikbaar zijn. Een riool put krijgt veel verontreiniging te verwerken, pompen kunnen het daardoor zwaar hebben. Ook de apparatuur die de pomp aan en uit moet schakelen krijgt hiermee te maken. Bij het inspecteren van rioolgemalen wordt door ons zowel de pomp mechanisch als  elektrisch doorgelicht, ditzelfde geldt voor de besturing en ook de put, de terugslag kleppen, het opghangsysteem en andere appendages worden gecontroleerd. Kleine reparatie worden direct uitgevoerd, na inspecties volgt een uitgebreide rapportage. 

dompelpompen inspectie